فا
فا

نکات کلیدی در انتخاب نوار نقاله

نکات کلیدی در انتخاب نوار نقاله

تخته‌های باریک میانی، تسمه با اصطکاک بالا، باکت‌ها و غیره، اشکالاتِ متداول جلوگیری از ریختن یا افتادن محصول از نوار نقاله هستند. نوارنقاله بارگیری و تخلیه پیشروپک نوار نقاله شیب‌دار و بارگیری‌شده در هنگام خاموش‌بودن درایو ممکن است به سمت عقب بلغزد. این نوارنقاله‌ها از ترمز/کلاچ‌های ضامن‌دار (Backstopping Brakes) استفاده می‌کنند که به‌طور خودکار با […]