دانلود فیلم نوار نقالهسیستم بارگیری و تخلیهنوار نقالهریجکتورپرینترچک ویربارکد : RFIDفاصله اندازنوار نقالهنوار نقالهنوار نقالهنوار نقالهنوار نقاله

از ارکان تأثیرگذار در سرعت تولید و کیفیت و قیمت تمام شده محصولات، استفاده از ایده‌های نوآورانه، تشخیص نیازهای صنعت و بهره مندی از ماشین آلات مدرن و تکنولوژی روز دنیاست.

پیشروپک در راستای سیستم تحقیق و توسعه خود، موفق به ساخت دستگاهی چند منظوره شده که نیاز تمامی کارخانجات و انبارها ست. دستگاه SPCPR که متشکل است از دستگاه های فاصله انداز (Spacer)،  شناسایی محصول به واسطه RFID و یا بارکد (Product Identification)، سیستم توزین در حال حرکت (Checkweigher)، چاپگر (Printer) و ریجکتور (Rejector) گامی ست بلند در جهت اتوماسیون صنعتی و کاهش خطاهای انسانی.

از ارکان تأثیرگذار در سرعت تولید و کیفیت و قیمت تمام شده محصولات، استفاده از ایده‌های نوآورانه، تشخیص نیازهای صنعت و بهره مندی از ماشین آلات مدرن و تکنولوژی روز دنیاست.

پیشروپک در راستای سیستم تحقیق و توسعه خود، موفق به ساخت دستگاهی چند منظوره شده که نیاز تمامی کارخانجات و انبارها ست. دستگاه SPCPR که متشکل است از دستگاه های فاصله انداز (Spacer)،  شناسایی محصول به واسطه RFID و یا بارکد (Product Identification)، سیستم توزین در حال حرکت (Checkweigher)، چاپگر (Printer) و ریجکتور (Rejector) گامی ست بلند در جهت اتوماسیون صنعتی و کاهش خطاهای انسانی.

فاصله انداز کمک خواهد کرد که محصولات پس از آنکه با سرعت های گوناگون وارد خط انبار و یا بارگیری می شوند، با سرعت تعریف شده حرکت کنند تا هنگام توزین و یا ثبت اطلاعات مداخله ای صورت نگیرد؛ سیستم تشخیص محصول به دو نحو (RFID و یا بارکد) عمل خواهد کرد و به کمک طراحی و ساخت بردی الکترونیکی، دیتایی قابل فهم برای سیستم PLC ارسال می شود؛ سیستم توزین دینامیک، وزن محصول در حال حرکت را مشخص خواهد کرد و در بخش بعدی اطلاعات معین شده روی محصول درج خواهد شد و یا رسیدی تحویل خواهد داد. در انتها هر محصولی که از بازه مشخص شده وزن بیشتر و یا کمتر باشد به کمک دستگاه ریجکتور از خط تولید و یا انتقال خارج شده، برای بازبینی مجدد به مسیر مشخصی هدایت می شود.

فاصله انداز کمک خواهد کرد که محصولات پس از آنکه با سرعت های گوناگون وارد خط انبار و یا بارگیری می شوند، با سرعت تعریف شده حرکت کنند تا هنگام توزین و یا ثبت اطلاعات مداخله ای صورت نگیرد؛ سیستم تشخیص محصول به دو نحو (RFID و یا بارکد) عمل خواهد کرد و به کمک طراحی و ساخت بردی الکترونیکی، دیتایی قابل فهم برای سیستم PLC ارسال می شود؛ سیستم توزین دینامیک، وزن محصول در حال حرکت را مشخص خواهد کرد و در بخش بعدی اطلاعات معین شده روی محصول درج خواهد شد و یا رسیدی تحویل خواهد داد. در انتها هر محصولی که از بازه مشخص شده وزن بیشتر و یا کمتر باشد به کمک دستگاه ریجکتور از خط تولید و یا انتقال خارج شده، برای بازبینی مجدد به مسیر مشخصی هدایت می شود.