پيشنهاد پيشروپك – تخليه و بارگيري مطمئن و ايمن

LUC-benefit

پيشنهاد پيشروپك – تخليه و بارگيري مطمئن و ايمن

نوارنقاله تخليه و بارگيري ساخت شركت پيشروپك ، وسيله اي ضروري در انبارش سريع و جابجايي ايمن كالا (از قبيل كارتن ، كيسه ،جعبه و …) مي‌باشد كه با قابليت حمل آسان و امكان تنظيم ارتفاع مناسب طراحي و ساخته شده است.

علاوه بر افزايش سرعت بارگيري و تخليه و ايمني بيشتر محصولات هنگام جابجايي، عدم نياز به نيروي متخصص و نيز كاهش صدمات فيزيكي به نيروي انساني از مزاياي بارز اين دستگاه مي باشد.

اين نوار نقاله (كانواير) ، مجهز به سيستم تنظيم دور موتور و سرعت نقاله ، متناسب با حجم بارگيري و يا تخليه مي باشد.

پيشنهاد پيشروپك – تخليه و بارگيري مطمئن و ايمن