فاصله انداز
دانلود فیلم نوار نقالهسیستم بارگیری و تخلیهفاصله انداز

فاصله انداز

امروزه یکی از نیازهای اولیه سیستم تولید و انبار، شناسایی محصولات به صورت مستقل و مجزاست. فاصله انداز ساخت پیشروپک این امکان را فراهم می آورد که هر محصول با فاصله زمانی معین، به منظور شناسایی، چاپ، بسته بندی و یا هرگونه اقدامی وارد مرحله بعدی شود.

*شایان ذکر است پیشروپک اقدام به طراحی و ساخت دستگاه SPCPR نموده است که ترکیبی است از فاصله انداز، شناسایی محصول، توزین در حال حرکت (چک ویر)، پرینت اطلاعات، ریجکتور. برای توضیحات جامع تر به بخش SPCPR مراجعه فرمایید.

فاصله انداز