چک ویر محصولنوار نقاله تخلیه و بارگیری
نوار نقالهنوار نقاله تخلیه و بارگیریبارگیری و تخلیهمشاهده امکانات محصول

سیستم های بارگیری / تخلیه

سیستم های بارگیری / تخلیه، دستگاه های کارآمدی هستند که سرعت و سهولت انتقال محصولات از انبار به ماشین حمل و بالعکس را افزایش می دهند. به کارگیری این قبیل دستگاه ها در خطوط تولید و انتقال، منجر به کاهش هزینه های نیروی انسانی و تلفات محصولات، تسریع و سهولت در جابه جایی، بارگیری و تخلیه خواهد شد.

نوارنقاله های بارگیری / تخلیه ساخت پیشروپک به صورت استاندارد محصولات را به طول دو متر به داخل وسیله نقلیه منتقل می نماید و در صورت نیاز به حمل محصولات تا انتهای ماشین می توان نوارنقاله های آکاردئونی را به دستگاه اضافه نمود. این نوار نقاله ها مجهز به سیستم تنظیم دور موتور و سرعت نقاله، متناسب با حجم بارگیری / تخلیه می باشند.

سیستم های بارگیری / تخلیه پیشروپک در دو مدل LUC24Z و LUC30 در دو نوع تسمه و ورق یا تسمه و رولیک، متناسب با نیاز شما طراحی و تولید می شوند.