سیستم سورتینگ
دانلود فیلم نوار نقالهسیستم بارگیری و تخلیهسیستم سورتینگ

سورتینگ

تشخیص و تفکیک محصولات گوناگون در یک انبار و یا خط تولید، از راهکارهای مفیدی است که اتوماسیون در خدمت صنعت قرار داده است. با استفاده از سیستم سورتینگ پیشروپک، کلیه مراحل شناسایی و دسته بندی و شمارش محصولات به صورت مستقل و مکانیزه صورت می پذیرد و به طور چشمگیری منجر به کاهش خطای انسانی خواهد شد.

*شایان ذکر است پیشروپک اقدام به طراحی و ساخت دستگاه SPCPR نموده است که ترکیبی است از فاصله انداز، شناسایی محصول، توزین در حال حرکت (چک ویر)، پرینت اطلاعات، ریجکتور. برای توضیحات جامع تر به بخش SPCPR مراجعه فرمایید.

سورتینگ محصولات